Avslappnande massage

Det är en massage där syftet ligger i att skapa stillhet där du kommer till ro i själen, fysiska kroppen och ande.

Känner du att du inte kan komma till ett avslappnat tillstånd, och den mentala, känslomässiga och den själsliga hälsan är i obalans. Du kanske har stress i livet och det händer mycket i ditt liv där du har tappat livskvaliteten.

Att få tillbaka ditt liv i en avslappnad inre kraft, som blir en tillgång istället för att den tar kraft ifrån dig. Jag hjälper dig att skapa den kraft du behöver så du får en sund miljö i ditt liv. När du kommer att få massage så är syftet att du ska få tillbaka din livskvalitet. Den kraft som du känner saknas kommer du att kunna bygga upp igen. Tar ditt liv kraft från dig så är den här metoden ett bra verktyg till att återfå den förlorade livsenergin.

  • Saknar du energi
  • Vill du minska stress och öka välbefinnande
  • Är du inne i en jobbig period i livet
  • Vill du höja och stärka din livskvalitet
  • Har du mental, känslomässig eller själslig ohälsa
  • Vill du få energipåfyllning
  • Är du i behov av att slappna av från dagen
  • Känner du sorg och oro
  • Är du i behov av att höja din energi

Att vårda sig och ta hand om sig själv är ett växande behov som många kommer att känna som allt viktigare i livet.

Att stanna upp och känna efter vad du behöver är en styrka. Känner du att du har detta behov tveka inte att vårda dig själv till bättre livskvalitet och ett gott välbefinnande.

Pris: 600 kronor (45 minuter)

Boka 073 960 44 64