Aurafotografering 3D

Du som vill komma till Bålsta fysiskt kan boka tid i bokningsformuläret och ange vad du vill boka tid för.

Bor du på annan ort och vill att vi kommer så kan du boka oss om du samlar ihop minst 30 stycken. frågeformuläret

Du kan komma till Bålsta för aura kort konsultation

Inom dessa områden kan en möjlig tolkning ske.

 • Du kommer att få ett fotokort på din aura
 • Var står du i livet just nu?
 • Vägledning och råd till hur du kan utveckla dig vidare
 • Styrkor och svagheter
 • Balansen i chakrana
 • Energiläckage
 • Smärta
 • Relationer
 • Givande och tagande
 • Lätt energi och tung energi
 • Trauma
 • Stress
 • Oro
 • Obalanser i kroppen och energikropparna
 • Känslor
 • Andliga gåvor
 • Hur du tar dig fram i livet och de utmaningar
 • Möjligt att se guider, djur
 • Riktad tolkning, möjlig framtid, ekonomi, kärlek, relationer, livsuppgift ja du kan ställa en fråga. Det går och se det mesta

Listan skulle kunna vara lång eftersom man kan se väldigt mycket i aurakortet.

300 kronor för en kortare tolkning (tiden för tolkningen kan variera)

700 kronor för en djupare tolkning 1.5 tim och då ingår en healing behandling.

Boka 073-960 44 64 

Fakta
Alla har ett intensivt känsligt nätverk av elektriska kanaler som rör sig längs kroppens yta. Varje människa har dessa kanaler. Biofeedback är den information som samlas in från en persons totala elektriska aktivitet. Denna information används för att skapa en profilanalys som är unik för varje person. De medföljande uppgifterna gör det möjligt för användarna att förstå kroppens inre verkningar, liksom hur psykosociala fenomen är inblandade i det övergripande begreppet välbefinnande.
Kroppens interna kommunikation via synaptiska nervanslutningar påverkar och bestämmer fysiska och mentala tillstånd hos en individ. Med hjälp av dagens teknik kan biofeedback science hjälpa till att förstå våra fysiska kroppar såväl som hjälpa oss att uppnå ett tillstånd av lycka och balans.