Är det så att vi alla skapar våran upplevelse

Är det så att vi alla skapar våran upplevelse som vi behöver uppleva för att växa och höja vår vibration eller frekvens i livet. Ja i min mening så gör vi det på många olika plan för att vi ska både lära oss och få större perspektiv på olika aspekter som livet ger oss. Innan vi klev ner i den mänskliga kroppen så bestämde själen vad du behöver uppleva för att växa som själ och den du är i energiform. När vi kommer ner och ska leva i en mänsklig form så skapar vi känslor, tankar, beteenden mm. Det ända målet som du har som själ är att åter gå till källan och ljuset. Du jobbar med tidigare upplevda händelser som är av läger energi för att höja och förstå genom ditt medvetande. Därav kommer insikter där du helt plötsligt förstår en händelse ett sammanhang som resulterar i att du vänder ändrar och förändrar ditt medvetandet . Men du gör fortfarande och alltid ett val på att agera positiv eller negativt. Det vill säga och om du har varit med om något traumatisk i ditt liv eller något som smärtar. Vad du gör är att du gör ett val och du har alltid ett val. Väljer du det negativa och vad följer då med. Det är dina beteenden, värderingar, dömer andra människor och dina relationer blir av en negativ art beroende på vad du upplever.

Så när du möter eller ser människor som symbolisera din traumatiska upplevelser så dömer du dem du kanske talar illa om dem du kanske hatar dem du kanske använder våld.
Istället för att välja det positiva och ser möjligheterna att hjälpa andra med liknade smärta. Att välja det goda och kärleken till dig själv och andra. Du skapar dina egna upplevelser som du vill uppleva från detta ögonblick. Du har redan upplevt det negativa i din upplevelse. Kom ihåg du kan bara skapa positiv energi genom kärlek till det du vill uppleva från ditt inre och ut. Väljer du det negativa då kommer du uppleva smärta och lidande på alla nivåer tills du gör ett nytt val.
Vad är då ett negativt val och vad är ett positivt val som alla gör.

Ett positivt val = Är att sträva efter att skapa kärlek i ditt inre. Det gör du genom att alltid hitta en lösning som frigör från att välja det negativa genom att alltid välja det positiva även om det smärta och gör att du lider. Gör valet alltid med kärlek till allt som är. Gå alltid mot enhet och hjälp mänskligheten att komma hem till vad dem är. Din energi behövs och din pusselbit är vad världen behöver. Bakom varje pusselbit står tusental människor och väntar på just dig.
Ett negativt val = Gör att du tar dig djupare in det som gör ont och det som du lider av. Vad du kan märka det på är att din fysiska kropp får symtomen av ditt negativa val. Att inte bete sig kärleksfull i ord och i relationer att döma andra, att skylla på andra, bruka våld på alla plan, rätt och fel, att ta ställning negativa värderingar som separera människor mm.
Sen finns det en grå zon och det är en illusion av att du tror att du har tagit ett positivt val fast du inte har gjort det. Här häskar egot och vill vara bäst och vill få folk att tro det som inte är sant. Här gömmer sig smärtan och lidandet som du inte vill se och ta hand om.
MagnNor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *